Przedszkole Miejskie Nr 20 Z Oddziałami Integracyjnymi Im. ,,smoka Felusia" W Mielcu


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 20 Z Oddziałami Integracyjnymi Im. ,,Smoka Felusia" W Mielcu

Adres Przedszkole Miejskie Nr 20 Z Oddziałami Integracyjnymi Im. ,,Smoka Felusia" W Mielcu

Warneńczyka 2
Miejscowość Mielec
Kod pocztowy 39-300
Gmina miasto Mielec
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Regon 18038468200000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 20 Z Oddziałami Integracyjnymi Im. ,,smoka Felusia" W Mielcu znajduje się w miejscowości Mielec pod adresem Warneńczyka 2. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Mielec, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 18038468200000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci pobierających edukację w placówce wynosiła 195, z czego 91 to dziewczynki, a 104 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 19 nauczycieli, z czego 16 na pełen etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 5,33. Powiat mielecki ma zarejestrowane 35 przedszkoli, a województwo podkarpackie - 602. Na 2667 uczniów w powiecie przypada 35 innych przedszkoli (76,2 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 61,67 (37125 przedszkolaków na 602 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Mielec: 26
  • w gminie Mielec: 26
  • powiat mielecki: 74
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa