Ośrodek Szkoleniowy I Monitoringu Jakości


Najważniejsze informacje - Ośrodek Szkoleniowy I Monitoringu Jakości

Adres Ośrodek Szkoleniowy I Monitoringu Jakości

Łąkowa 3/5
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-562
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Ośrodek Szkoleniowy I Monitoringu Jakości

246361255
Strona
Regon 59035742300000
Organ prowadzący INWEMER System sp. z o.o.

Ośrodek Szkoleniowy I Monitoringu Jakości mieści się w miejscowości Łódź pod adresem Łąkowa 3/5. Nr tel. do placówki to 246361255. Faks: 426361255. Placówka funkcjonuje na terytorium gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest spółka prawa handlowego. Stronę www placówki można odwiedzić pod adresem www.inwemer.pl. Placówka funkcjonuje w rejestrze pod numerem 59035742300000. Organ rejestracyjny dla Ośrodek Szkoleniowy I Monitoringu Jakości to miasto na prawach powiatu.

Powiat łódź ma zarejestrowane 232 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo łódzkie - 891. Na 3157 uczniów w powiecie przypada 232 innych placówek edukacyjnych (13,61 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 8,98 (8005 wychowanków na 891 placówek).

Mapa