Gimnazjum Nr 36


Informacje ogólne

Patron Krzysztof Kieślowski
Adres Polna 7
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-625
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Telefon 228250252
Fax 228250252
Strona
Regon 01607490200000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 276
Liczba uczennic 136
Liczba uczniów 140
Całkowita liczba nauczycieli 33
Nauczyciele - pełen etat 21
Nauczyciele - pół etatu 12

Gimnazjum Nr 36 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Polna 7. Numer telefonu do gimnazjum to 228250252. Fax: 228250252. Gimnazjum funkcjonuje na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www jednostki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.gim36.pl. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01607490200000.

Nauka w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki testu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki egzaminu w postaci stosownego dokumentu uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń otrzymuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba gimnazjalistów uczących się w placówce wynosiła 276, z czego 136 to dziewczynki, a 140 to gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 33 nauczycieli, z czego 21 w pełnym wymiarze godzin oraz 12 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 1,75. Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych gimnazjów (150,65 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
200510.25.665.66
200685.065.06
20078.796.226.22
20087.515.455.45
20096.154.194.19
20106.434.184.18
20113.44.484.48
Rok Szkoła Gmina Powiat
20057.795.215.21
20067.776.086.08
20075.065.945.94
20083.745.595.59
20095.384.894.89
20107.414.84.8
20112.384.554.55

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum