Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 111


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 111

Adres Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 111

Jaracza 44/46
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-252
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 111

426331256
Regon 00073159000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 111 znajduje się w miejscowości Łódź pod adresem Jaracza 44/46. Nr tel. do szkoły to 426331256. Numer faksu: 426325806. Jednostka szkolna działa na obszarze gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www jednostki edukacyjnej można odwiedzić pod adresem www.sp111.edu.lodz.pl. Jednostka szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00073159000000.

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 111 rekrutuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce to 432, z czego 202 stanowiły uczennice, a 230 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 53 nauczycieli, z czego 49 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 12,25. Powiat łódź ma zarejestrowane 132 szkoły podstawowe, a województwo łódzkie - 830. Na 31165 uczniów w powiecie przypada 132 innych szkół podstawowych (236,1 na placówkę), a średnia w województwie to 173,64 (144118 dzieci w wieku szkolnym na 830 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Łódź: 323
  • w gminie Łódź: 323
  • powiat Łódź: 323
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa