Zasadnicza Szkoła Zawodowa Na Podbudowie Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Na Podbudowie Gimnazjum

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Na Podbudowie Gimnazjum

Lidzbarska 27
Miejscowość Żuromin
Kod pocztowy 09-300
Gmina Żuromin
Powiat żuromiński
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 13091587100000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Na Podbudowie Gimnazjum znajduje się w miejscowości Żuromin pod adresem Lidzbarska 27. Szkoła zawodowa znajduje się na terytorium gminy Żuromin, powiat żuromiński , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Szkoła zawodowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 13091587100000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i szkoła średniej o profilu technicznym, ale tylko w obszarze podstawowym. Kursant zdobywa wiedzę i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej kształcenia trwa trzy lata. Zależnie od zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez praktykanta. W zasadniczej szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na naukę zawodu. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje ponad 60% łącznego czasu przeznaczonego na praktykę zawodową. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający umiejętności zawodowe, o ile wychowanek podejdzie do nieobligatoryjnego testu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu zasadniczej szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, a także podnosić swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita ilość słuchaczy uczęszczających na lekcje w placówce to 201, z czego 44 to uczennice, a 157 to kursanci. Powiat żuromiński ma zarejestrowane 2 szkoły zawodowe, a województwo mazowieckie - 201. Na 201 uczniów w powiecie przypada 2 innych szkół zawodowych (100,5 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 201 placówek).

Mapa