Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy


Informacje ogólne

Adres Dolna Wieś 74
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Uprawnienia publiczna
Telefon 322313222
Fax 322313222
Strona
Regon 27832893700000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu
Całkowita liczba uczniów 14
Liczba uczennic 5
Liczba uczniów 9

Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy mieści się w miejscowości Gliwice pod adresem Dolna Wieś 74. Nr tel. do placówki to 322313222. Nr fax: 322313222. Placówka działa na obszarze gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www placówki odwiedzimy pod adresem www.zszs-gliwice.pl. Placówka funkcjonuje w rejestrze pod numerem 27832893700000.

W 2013 roku ogólna liczba słuchaczy pobierających edukację w placówce była równa 14, z czego 5 to uczennice, a 9 stanowili słuchacze. Powiat gliwice ma zarejestrowane 115 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo śląskie - 1742. Na 613 uczniów w powiecie przypada 115 innych placówek edukacyjnych (5,33 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 8,25 (14365 uczniów na 1742 placówek).

Mapa

inne