Xliv Liceum Ogólnokształcące Im. Antoniego Dobiszewskiego


Najważniejsze informacje - Xliv Liceum Ogólnokształcące Im. Antoniego Dobiszewskiego

Patron im. Antoniego Dobiszewskiego

Adres Xliv Liceum Ogólnokształcące Im. Antoniego Dobiszewskiego

Dolna 6
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-774
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Xliv Liceum Ogólnokształcące Im. Antoniego Dobiszewskiego

228403648
Regon 00079899500000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Xliv Liceum Ogólnokształcące Im. Antoniego Dobiszewskiego mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Dolna 6. Nr tel. do szkoły to 228403648. Faks: 228403648. Liceum działa na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy liceum odwiedzimy pod adresem www.lo44.edu.pl. Szkoła licealna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00079899500000.

Wychowankowie gimnazjum po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Teraz profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba waha się od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją również klasy dwujęzyczne, gdzie wybrane przedmioty nauczane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, absolwent może kształcić się w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 536, z czego 288 stanowiły uczennice, a 248 to uczniowie. W liceum pracuje łącznie 45 nauczycieli, z czego 32 w pełnym wymiarze godzin oraz 13 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego licealistę przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 2,46. Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych jednostek licealnych (176,71 na placówkę), a średnia w województwie to 121,96 (96715 licealistów na 793 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 170 60,20 % -
matematyka pisemny podstawowy 170 75,30 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 5 79,60 % -
język angielski pisemny podstawowy 165 89,10 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 60,20 % 55 (z 238) 55 (z 238) 55 (z 238) 115 (z 778)
matematyka pisemny podstawowy 75,30 % 42 (z 238) 42 (z 238) 42 (z 238) 79 (z 784)
język niemiecki pisemny podstawowy 79,60 % 42 (z 126) 42 (z 126) 42 (z 126) 59 (z 368)
język angielski pisemny podstawowy 89,10 % 52 (z 234) 52 (z 234) 52 (z 234) 65 (z 767)

Mapa