Szkoła Podstawowa Nr 85


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 85

Patron Benito Juarez

Adres Szkoła Podstawowa Nr 85

Ludwika Narbutta 14
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-541
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 85

228495682
Regon 00080210700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 85 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Ludwika Narbutta 14. Telefon do szkoły podstawowej to 228495682. Faks: 228495682. Instytucja edukacyjna ma lokalizację na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy instytucji edukacyjnej można znaleźć pod adresem www.sp85.hbz.pl. Instytucja szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00080210700000.

Szkoła Podstawowa Nr 85 edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce była równa 553, z czego 277 to dziewczynki, a 276 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 60 nauczycieli, z czego 48 na pełen etat oraz 12 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 4. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa