Xxvii Liceum Ogólnokształcace Im. Tadeusza Czackiego


Najważniejsze informacje - Xxvii Liceum Ogólnokształcace Im. Tadeusza Czackiego

Adres Xxvii Liceum Ogólnokształcace Im. Tadeusza Czackiego

Polna 5
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-625
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Xxvii Liceum Ogólnokształcace Im. Tadeusza Czackiego

228250172
Regon 01274315700000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Xxvii Liceum Ogólnokształcace Im. Tadeusza Czackiego znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Polna 5. Numer tel. do liceum to 228250172. Nr faksu: 228251314. Liceum funkcjonuje na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową liceum znajdziemy pod adresem www.czacki.edu.pl. Szkoła licealna figuruje w rejestrze pod numerem 01274315700000.

Wychowankowie gimnazjum po ukończeniu nauki w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Powstały również klasy dwujęzyczne, w których dane przedmioty nauczane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, licealista ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagana jest zdana matura). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 481, z czego 273 stanowiły uczennice, a 208 to licealiści. W liceum jest zatrudnionych łącznie 54 nauczycieli, z czego 23 w pełnym wymiarze godzin oraz 31 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,74. Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych szkół licealnych (176,71 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 121,96 (96715 wychowanków w wieku licealnym na 793 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 156 73,20 % -
matematyka pisemny podstawowy 156 91,10 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 1 96,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 152 97,70 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 73,20 % 4 (z 238) 4 (z 238) 4 (z 238) 6 (z 778)
matematyka pisemny podstawowy 91,10 % 10 (z 238) 10 (z 238) 10 (z 238) 10 (z 784)
język niemiecki pisemny podstawowy 96,00 % 11 (z 126) 11 (z 126) 11 (z 126) 17 (z 368)
język angielski pisemny podstawowy 97,70 % 5 (z 234) 5 (z 234) 5 (z 234) 6 (z 767)

Mapa