Niepubliczna Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Szkoła Zawodowa

Adres Niepubliczna Szkoła Zawodowa

Kanonijska 7
Miejscowość Skalbmierz
Kod pocztowy 28-530
Gmina Skalbmierz
Powiat kazimierski
Województwo świętokrzyskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczna Szkoła Zawodowa

413520039
Regon 29087583100062
Organ prowadzący Elżbieta Męcina-Bednarek

Niepubliczna Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Skalbmierz pod adresem Kanonijska 7. Telefon do szkoły zawodowej to 413520039. Nr faksu: 413520039. Szkoła o profilu zawodowym funkcjonuje na terenie gminy Skalbmierz, powiat kazimierski , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. ZSZ funkcjonuje w rejestrze pod numerem 29087583100062. Organ rejestracyjny dla Niepubliczna Szkoła Zawodowa to powiat ziemski.

Szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W ZSZ przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w liceum i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, jednak wyłącznie w obszarze podstawowym. Kursant zyskuje wykształcenie i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ nauka zajmuje trzy lata. W ramach zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez słuchacza. W szkole o profilu zawodowym główny nacisk położono na kształcenie zawodowe. Dlatego też w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje więcej niż 60% całkowitego czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący kompetencje zawodowe, o ile kursant podejdzie do nieobowiązkowego testu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, lub podnosić swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat kazimierski ma zarejestrowane 3 szkoły zawodowe, a województwo świętokrzyskie - 79. Na 137 uczniów w powiecie przypada 3 innych szkół zawodowych (45,67 na placówkę), a średnia w województwie to 68,11 (5381 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 79 placówek).

Mapa