Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Kanonijska 7
Miejscowość Skalbmierz
Kod pocztowy 28-530
Gmina Skalbmierz
Powiat kazimierski
Województwo świętokrzyskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

413529037
Regon 29244053400000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Skalbmierz pod adresem Kanonijska 7. Numer tel. do szkoły to 413529037. Numer faksu: 413529037. ZSZ ma lokalizację na terytorium gminy Skalbmierz, powiat kazimierski , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Stronę www szkoły zawodowej można znaleźć pod adresem www.zszskalbmierz.edu.pl. Szkoła o profilu zawodowym widnieje w rejestrze pod numerem 29244053400000.

ZSZ realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w liceum i szkoła średniej o profilu technicznym, jednak tylko w zakresie podstawowym. Kursant zyskuje edukację i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ kształcenia obejmuje trzy lata. W obrębie zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez słuchacza. W zasadniczej szkole zawodowej największy nacisk położono na naukę zawodu. W związku z tym w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje minimum 60% całkowitego czasu przydzielonego na praktykę zawodową. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym można ukończyć otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający kompetencje zawodowe, o ile słuchacz podejdzie do nieobowiązkowego egzaminu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, a także uzupełniać swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce to 118, z czego 42 to uczennice, a 76 stanowili kursanci. Powiat kazimierski ma zarejestrowane 3 szkoły zawodowe, a województwo świętokrzyskie - 79. Na 137 uczniów w powiecie przypada 3 innych szkół zawodowych (45,67 na placówkę), a średnia w województwie to 68,11 (5381 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 79 placówek).

Mapa