Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza

Adres Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza

125
Miejscowość Kościelec
Kod pocztowy 88-170
Gmina Pakość
Powiat inowrocławski
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza

520351113
Regon 34042445500000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza mieści się w miejscowości Kościelec pod adresem 125. Numer tel. do szkoły to 520351113. Numer fax: 523511130. Szkoła zawodowa działa na terenie gminy Pakość, powiat inowrocławski , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Witrynę internetową szkoły zawodowej znajdziemy pod adresem www.koscielec.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 34042445500000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i szkole średniej technicznej, ale wyłącznie w obszarze podstawowym. Uczeń zyskuje wykształcenie i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej kształcenia trwa trzy lata. W zależności od zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez kursanta. W szkole zawodowej największy nacisk kładzie się na praktykę zawodową. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje min. 60% całkowitego czasu przypisanego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący umiejętności praktyczne, o ile słuchacz przystąpi do dobrowolnego egzaminu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również uzupełniać swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat inowrocławski ma zarejestrowane 12 szkoł zawodowych, a województwo kujawsko-pomorskie - 148. Na 873 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół zawodowych (72,75 na placówkę), a średnia w województwie to 92,48 (13687 uczniów na 148 placówek).

Mapa