Miejskie Przedszkole Nr 3 W Zielonce


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole Nr 3 W Zielonce

Adres Miejskie Przedszkole Nr 3 W Zielonce

Prosta 24
Miejscowość Zielonka
Kod pocztowy 05-220
Gmina miasto Zielonka
Powiat wołomiński
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Przedszkole Nr 3 W Zielonce

227810262
Regon 14254894300000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole Nr 3 W Zielonce mieści się w miejscowości Zielonka pod adresem Prosta 24. Nr tel. do przedszkola to 227810262. Numer faksu: 227810262. Jednostka przedszkolna mieści się na terytorium gminy Zielonka, powiat wołomiński , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 14254894300000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i powstają w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce to 109, z czego 54 to uczennice, a 55 to uczniowie. Powiat wołomiński ma zarejestrowane 93 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 3789 uczniów w powiecie przypada 93 innych przedszkoli (40,74 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Zielonka: 7
  • w gminie Zielonka: 7
  • powiat wołomiński: 71
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa