Katolickie Publiczne Przedszkole Im. św. Franciszka Z Asyżu


Najważniejsze informacje - Katolickie Publiczne Przedszkole Im. Św. Franciszka Z Asyżu

Patron św. Franciszek z Asyżu

Adres Katolickie Publiczne Przedszkole Im. Św. Franciszka Z Asyżu

Żymirskiego 5
Miejscowość Kobyłka
Kod pocztowy 05-230
Gmina miasto Kobyłka
Powiat wołomiński
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Katolickie Publiczne Przedszkole Im. Św. Franciszka Z Asyżu

227862548
Regon 04002443000026
Organ prowadzący Prowincja Płocka Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN

Katolickie Publiczne Przedszkole Im. św. Franciszka Z Asyżu znajduje się w miejscowości Kobyłka pod adresem Żymirskiego 5. Telefon do przedszkola to 227862548. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na terytorium gminy Kobyłka, powiat wołomiński , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest organizacje wyznaniowe. Placówka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 04002443000026. Jednostka rejestrująca dla Katolickie Publiczne Przedszkole Im. św. Franciszka Z Asyżu to gmina.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce wynosiła 99, z czego 53 to uczennice, a 46 stanowili uczniowie. Powiat wołomiński ma zarejestrowane 93 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 3789 uczniów w powiecie przypada 93 innych przedszkoli (40,74 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Kobyłka: 2
  • w gminie Kobyłka: 2
  • powiat wołomiński: 71
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa