Miejskie Przedszkole Nr 5


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole Nr 5

Adres Miejskie Przedszkole Nr 5

UL. Prymasa Stefana Wyszyńskie 7
Miejscowość Zielonka
Kod pocztowy 05-220
Gmina miasto Zielonka
Powiat wołomiński
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Przedszkole Nr 5

221610483
Regon 14254889000000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole Nr 5 mieści się w miejscowości Zielonka pod adresem UL. Prymasa Stefana Wyszyńskie 7. Nr tel. do przedszkola to 221610483. Faks: 221610483. Placówka przedszkolna znajduje się na terytorium gminy Zielonka, powiat wołomiński , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 14254889000000.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających edukację w placówce to 134, z czego 56 stanowiły dziewczynki, a 78 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 10 na pełen etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 10. Powiat wołomiński ma zarejestrowane 93 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 3789 uczniów w powiecie przypada 93 innych przedszkoli (40,74 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Zielonka: 7
  • w gminie Zielonka: 7
  • powiat wołomiński: 71
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa