Niepubliczne Przedszkole "abecadło"


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Przedszkole "Abecadło"

Adres Niepubliczne Przedszkole "Abecadło"

Armii Krajowej 37
Miejscowość Zielonka
Kod pocztowy 05-220
Gmina miasto Zielonka
Powiat wołomiński
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Niepubliczne Przedszkole "Abecadło"

227819461
Regon 01046851100000
Organ prowadzący Robert Nesterowicz

Niepubliczne Przedszkole "abecadło" mieści się w miejscowości Zielonka pod adresem Armii Krajowej 37. Telefon do przedszkola to 227819461. Jednostka przedszkolna mieści się na obszarze gminy Zielonka, powiat wołomiński , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 01046851100000. Jednostka rejestracyjna dla Niepubliczne Przedszkole "abecadło" to gmina.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat wołomiński ma zarejestrowane 93 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 3789 uczniów w powiecie przypada 93 innych przedszkoli (40,74 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Mapa

przedszkole