Miejskie Gimnazjum Nr 1 Im. Jana Pawła Ii Z Siedzibą W Knurowie


Najważniejsze informacje - Miejskie Gimnazjum Nr 1 Im. Jana Pawła Ii Z Siedzibą W Knurowie

Adres Miejskie Gimnazjum Nr 1 Im. Jana Pawła Ii Z Siedzibą W Knurowie

Ks. A. Koziełka 7
Miejscowość Knurów
Kod pocztowy 44-190
Gmina miasto Knurów
Powiat gliwicki
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Gimnazjum Nr 1 Im. Jana Pawła Ii Z Siedzibą W Knurowie

322352754
Regon 27657302900000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Gimnazjum Nr 1 Im. Jana Pawła Ii Z Siedzibą W Knurowie mieści się w miejscowości Knurów pod adresem Ks. A. Koziełka 7. Numer telefonu do szkoły to 322352754. Numer fax: 322352754. Gimnazjum funkcjonuje na obszarze gminy Knurów, powiat gliwicki , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 27657302900000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty testu w formie stosownego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń uzyskuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 146, z czego 82 stanowiły gimnazjalistki, a 64 to uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 20 nauczycieli, z czego 16 na pełen etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 4. Powiat gliwicki ma zarejestrowane 17 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 3236 uczniów w powiecie przypada 17 innych szkół gimnazjalnych (190,35 na placówkę), a średnia w województwie to 157,06 (125334 gimnazjalistów na 798 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Knurów: 15
  • w gminie Knurów: 15
  • powiat gliwicki: 52
  • województwo śląskie: 2020

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.43-2.24-2.93
20062.09-1.42-0.08
2007-1.43-1.59-0.43
20085.52-0.880.02
20093.320.542.84
2010-0.13-1.55-1.09
20110.540.671.79
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.25-0.5-2.23
2006-3.09-0.380.28
2007-6.12-0.08-0.61
2008-0.9-0.58-0.55
20090.990.31.74
2010-0.731.18-0.28
2011-1.49-0.40.49

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa