Gimnazjum Nr 6


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 6

Adres Gimnazjum Nr 6

KOŁŁĄTAJA 1
Miejscowość Czerwionka-Leszczyny
Kod pocztowy 44-230
Gmina Czerwionka-Leszczyny
Powiat rybnicki
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 6

324311855
Regon 27656823500000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 6 znajduje się w miejscowości Czerwionka-Leszczyny pod adresem KOŁŁĄTAJA 1. Nr tel. do gimnazjum to 324311855. Numer faksu: 324311855. Gimnazjum działa na terytorium gminy Czerwionka-Leszczyny, powiat rybnicki , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową jednostki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.g6debiensko.vel.pl. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 27656823500000.

Pobieranie nauki w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego dokumentu gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista osiąga z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 103, z czego 50 stanowiły gimnazjalistki, a 53 to chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 17 nauczycieli, z czego 5 w pełnym wymiarze godzin oraz 12 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,17 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych na pół etatu to 0,42. Powiat rybnicki ma zarejestrowane 13 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 2217 uczniów w powiecie przypada 13 innych placówek gimnazjalnych (170,54 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 157,06 (125334 uczniów na 798 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Czerwionka-Leszczyny: 11
  • w gminie Czerwionka-Leszczyny: 17
  • powiat rybnicki: 36
  • województwo śląskie: 2020

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.01-1.07-0.94
20066.28-0.67-0.36
20074.69-0.97-0.79
2008-2.3-1.52-1.73
20092.970.16-0.58
20103.8-1.39-0.92
2011-1.95-1.4-1.72
Rok Szkoła Gmina Powiat
20055.31-0.370.17
20068.91-1.34-0.33
20072.34-0.85-0.36
20082.48-0.17-0.29
20098.37-0.55-0.41
20104.42-1.75-0.78
20115.79-0.30.32

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum