Gimnazjum Nr5


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr5

Adres Gimnazjum Nr5

Gliwicka 2
Miejscowość Czerwionka-Leszczyny
Kod pocztowy 44-230
Gmina Czerwionka-Leszczyny
Powiat rybnicki
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 27656820600000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr5 mieści się w miejscowości Czerwionka-Leszczyny pod adresem Gliwicka 2. Placówka gimnazjalna funkcjonuje na terytorium gminy Czerwionka-Leszczyny, powiat rybnicki , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 27656820600000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w postaci stosownego dokumentu gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat osiąga z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba gimnazjalistów uczących się w placówce to 129, z czego 59 to dziewczynki, a 70 to chłopcy. Powiat rybnicki ma zarejestrowane 13 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 2217 uczniów w powiecie przypada 13 innych gimnazjów (170,54 na placówkę), a średnia w województwie to 157,06 (125334 dzieci w wieku gimnazjalnym na 798 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.37-1.07-0.94
2006-3.26-0.67-0.36
2007-1.88-0.97-0.79
2008-2.27-1.52-1.73
2009-2.580.16-0.58
2010-4.46-1.39-0.92
2011-2.37-1.4-1.72
Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.5-0.370.17
2006-3.82-1.34-0.33
20071.62-0.85-0.36
2008-3.07-0.17-0.29
2009-3.66-0.55-0.41
20102.2-1.75-0.78
20110-0.30.32

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum