Miejskie Gimnazjum Nr 4


Najważniejsze informacje - Miejskie Gimnazjum Nr 4

Adres Miejskie Gimnazjum Nr 4

Jana Kilińskiego 6
Miejscowość Knurów
Kod pocztowy 44-193
Gmina miasto Knurów
Powiat gliwicki
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Gimnazjum Nr 4

322352768
Regon 27657383900000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Gimnazjum Nr 4 znajduje się w miejscowości Knurów pod adresem Jana Kilińskiego 6. Nr tel. do gimnazjum to 322352768. Numer faksu: 322352768. Szkoła gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Knurów, powiat gliwicki , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 27657383900000.

Edukacja w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Rezultaty testu w formie odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczących się w placówce była równa 161, z czego 80 to gimnazjalistki, a 81 to uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 19 nauczycieli, z czego 11 na pełen etat oraz 8 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 1,38. Powiat gliwicki ma zarejestrowane 17 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 3236 uczniów w powiecie przypada 17 innych gimnazjów (190,35 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 157,06 (125334 gimnazjalistów na 798 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Knurów: 15
  • w gminie Knurów: 15
  • powiat gliwicki: 52
  • województwo śląskie: 2020

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.55-2.24-2.93
2006-2-1.42-0.08
2007-1.17-1.59-0.43
2008-1.29-0.880.02
20095.510.542.84
2010-3.09-1.55-1.09
20112.660.671.79
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.83-0.5-2.23
20061.97-0.380.28
20070.7-0.08-0.61
2008-1-0.58-0.55
20091.210.31.74
2010-1.841.18-0.28
20112.57-0.40.49

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum