Miejskie Gimnazjum Nr 2 Im. Mikołaja Reja Z Oddziałami Integracyjnymi


Najważniejsze informacje - Miejskie Gimnazjum Nr 2 Im. Mikołaja Reja Z Oddziałami Integracyjnymi

Patron Mikołaj Rej

Adres Miejskie Gimnazjum Nr 2 Im. Mikołaja Reja Z Oddziałami Integracyjnymi

Stefana Batorego 7
Miejscowość Knurów
Kod pocztowy 44-194
Gmina miasto Knurów
Powiat gliwicki
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Gimnazjum Nr 2 Im. Mikołaja Reja Z Oddziałami Integracyjnymi

322352758
Regon 27657305800000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Gimnazjum Nr 2 Im. Mikołaja Reja Z Oddziałami Integracyjnymi znajduje się w miejscowości Knurów pod adresem Stefana Batorego 7. Numer tel. do szkoły to 322352758. Faks: 322352758. Szkoła gimnazjalna mieści się na terenie gminy Knurów, powiat gliwicki , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www szkoły gimnazjalnej można znaleźć pod adresem gimnus2.republika.pl. Szkoła gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 27657305800000.

Nauka w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty egzaminu w postaci stosownego dokumentu wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek osiąga z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 394, z czego 170 stanowiły gimnazjalistki, a 224 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 46 nauczycieli, z czego 38 na cały etat oraz 8 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 4,75. Powiat gliwicki ma zarejestrowane 17 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 3236 uczniów w powiecie przypada 17 innych placówek gimnazjalnych (190,35 na placówkę), a średnia w województwie to 157,06 (125334 gimnazjalistów na 798 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Knurów: 15
  • w gminie Knurów: 15
  • powiat gliwicki: 52
  • województwo śląskie: 2020

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.41-2.24-2.93
2006-2.9-1.42-0.08
2007-3.65-1.59-0.43
2008-5.4-0.880.02
2009-3.360.542.84
2010-3.95-1.55-1.09
2011-3.270.671.79
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.05-0.5-2.23
2006-1.55-0.380.28
2007-1.4-0.08-0.61
2008-3.55-0.58-0.55
2009-3.080.31.74
2010-3.591.18-0.28
2011-5.6-0.40.49

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa