Gimnazjum Specjalne


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne

Adres Gimnazjum Specjalne

Szpitalna 25
Miejscowość Knurów
Kod pocztowy 44-194
Gmina miasto Knurów
Powiat gliwicki
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Specjalne

322352022
Regon 27659960300000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gimnazjum Specjalne mieści się w miejscowości Knurów pod adresem Szpitalna 25. Numer telefonu do szkoły to 322352022. Faks: 322352022. Jednostka gimnazjalna ma lokalizację na terytorium gminy Knurów, powiat gliwicki , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Witrynę internetową szkoły gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.republika.pl/zss_knurow. Szkoła gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 27659960300000.

Edukacja w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie stosownego zaświadczenia uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista otrzymuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających edukację w placówce to 19, z czego 5 stanowiły dziewczynki, a 14 stanowili chłopcy. Powiat gliwicki ma zarejestrowane 17 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 3236 uczniów w powiecie przypada 17 innych jednostek gimnazjalnych (190,35 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 157,06 (125334 uczniów na 798 placówek).

Mapa