Miejskie Gimnazjum Nr 3 W Knurowie


Najważniejsze informacje - Miejskie Gimnazjum Nr 3 W Knurowie

Adres Miejskie Gimnazjum Nr 3 W Knurowie

Aleja Lipowa 12
Miejscowość Knurów
Kod pocztowy 44-196
Gmina miasto Knurów
Powiat gliwicki
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Gimnazjum Nr 3 W Knurowie

322352765
Regon 27657308700000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Gimnazjum Nr 3 W Knurowie znajduje się w miejscowości Knurów pod adresem Aleja Lipowa 12. Numer telefonu do gimnazjum to 322352765. Numer fax: 322352765. Placówka gimnazjalna działa na obszarze gminy Knurów, powiat gliwicki , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową gimnazjum znajdziemy pod adresem www.mg3knurow.republika.pl. Placówka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 27657308700000.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy oceniają. Wyniki testu w formie stosownego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczących się w placówce była równa 432, z czego 228 to uczennice, a 204 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 33 nauczycieli, z czego 31 na pełen etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 15,5. Powiat gliwicki ma zarejestrowane 17 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 3236 uczniów w powiecie przypada 17 innych gimnazjów (190,35 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 157,06 (125334 gimnazjalistów na 798 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Knurów: 15
  • w gminie Knurów: 15
  • powiat gliwicki: 52
  • województwo śląskie: 2020

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.66-2.24-2.93
20062.51-1.42-0.08
20074.53-1.59-0.43
20081.25-0.880.02
20095.890.542.84
20102.8-1.55-1.09
20117.220.671.79
Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.21-0.5-2.23
20063.82-0.380.28
20074.36-0.08-0.61
20083.23-0.58-0.55
20097.810.31.74
20105.041.18-0.28
20116.47-0.40.49

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa