Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Patron Michał Szczygieł

Adres Gimnazjum

Gierałtowice 69
Miejscowość Gierałtowice
Kod pocztowy 34-122
Gmina Wieprz
Powiat wadowicki
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

338755178
Regon 35655707200000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum znajduje się w miejscowości Gierałtowice pod adresem Gierałtowice 69. Nr tel. do gimnazjum to 338755178. Faks: 338755178. Jednostka gimnazjalna działa na obszarze gminy Wieprz, powiat wadowicki , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 35655707200000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego dokumentu uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń otrzymuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczących się w placówce była równa 65, z czego 29 stanowiły dziewczynki, a 36 stanowili chłopcy. Powiat wadowicki ma zarejestrowane 48 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 5596 uczniów w powiecie przypada 48 innych placówek gimnazjalnych (116,58 na placówkę), a średnia w województwie to 137,61 (103760 dzieci w wieku gimnazjalnym na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-6.37-0.17-0.33
2006-4.020.420.24
2007-1.330.78-0.08
20082.772.413.55
2009-1.990.991.13
2010-1.43-0.65-2.47
2011-2.491.94-1.28
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-4.460.990.91
2006-7.751.211.08
2007-2.072.390.67
20081.132.052.15
2009-4.972.071.29
20101.253.443.26
2011-1.522.6-0.19

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa