Iv Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - Iv Liceum Ogólnokształcące

Patron Gustaw Morcinek

Adres Iv Liceum Ogólnokształcące

Wejchertów 20
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna
Regon 27107249800000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Iv Liceum Ogólnokształcące znajduje się w miejscowości Tychy pod adresem Wejchertów 20. Liceum funkcjonuje na terenie gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Liceum posiada wpis w rejestrze pod numerem 27107249800000.

Uczniowie po ukończeniu nauki w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Są też klasy dwujęzyczne, w których dane przedmioty wykładane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mogą przystąpić do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, absolwent może kształcić się w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku ogólna ilość licealistów pobierających naukę w placówce była równa 383, z czego 265 to uczennice, a 118 to wychowankowie. Powiat tychy ma zarejestrowane 15 liceów, a województwo śląskie - 681. Na 1558 uczniów w powiecie przypada 15 innych jednostek licealnych (103,87 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 90,85 (61866 licealistów na 681 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 130 62,50 % -
język polski pisemny podstawowy 130 64,30 % -
język polski ustny podstawowy 130 84,00 % -
język angielski ustny podstawowy 119 70,10 % -
język angielski pisemny podstawowy 119 74,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 62,50 % 3 (z 21) 3 (z 21) 3 (z 21) 124 (z 639)
język polski pisemny podstawowy 64,30 % 2 (z 21) 2 (z 21) 2 (z 21) 46 (z 644)
język polski ustny podstawowy 84,00 % 3 (z 21) 3 (z 21) 3 (z 21) 69 (z 641)
język angielski ustny podstawowy 70,10 % 3 (z 18) 3 (z 18) 3 (z 18) 142 (z 646)
język angielski pisemny podstawowy 74,00 % 4 (z 18) 4 (z 18) 4 (z 18) 138 (z 652)

Mapa