I Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - I Liceum Ogólnokształcące

Patron im. Leona Kruczkowskiego

Adres I Liceum Ogólnokształcące

KORCZAKA 6
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon I Liceum Ogólnokształcące

322273634
Regon 00072596700000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

I Liceum Ogólnokształcące znajduje się w miejscowości Tychy pod adresem KORCZAKA 6. Numer telefonu do liceum to 322273634. Nr fax: 322273634. Szkoła licealna znajduje się na obszarze gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Liceum widnieje w rejestrze pod numerem 00072596700000.

Wychowankowie gimnazjum po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby uczyć się w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone też klasy dwujęzyczne, w których niektóre przedmioty wykładane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, absolwent ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub na uczelni wyższej (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczących się w placówce to 478, z czego 278 stanowiły licealistki, a 200 to wychowankowie. W liceum jest zatrudnionych łącznie 41 nauczycieli, z czego 33 w pełnym wymiarze godzin oraz 8 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 4,13. Powiat tychy ma zarejestrowane 15 liceów, a województwo śląskie - 681. Na 1558 uczniów w powiecie przypada 15 innych placówek licealnych (103,87 na placówkę), a średnia w województwie to 90,85 (61866 wychowanków w wieku licealnym na 681 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Tychy: 46
  • w gminie Tychy: 46
  • powiat Tychy: 46
  • województwo śląskie: 2020

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 155 71,70 % -
język polski ustny podstawowy 155 94,90 % -
matematyka pisemny podstawowy 155 82,50 % -
język angielski ustny podstawowy 152 83,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 152 93,40 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 71,70 % 1 (z 21) 1 (z 21) 1 (z 21) 3 (z 644)
język polski ustny podstawowy 94,90 % 1 (z 21) 1 (z 21) 1 (z 21) 8 (z 641)
matematyka pisemny podstawowy 82,50 % 1 (z 21) 1 (z 21) 1 (z 21) 13 (z 639)
język angielski ustny podstawowy 83,00 % 1 (z 18) 1 (z 18) 1 (z 18) 42 (z 646)
język angielski pisemny podstawowy 93,40 % 1 (z 18) 1 (z 18) 1 (z 18) 9 (z 652)

Mapa