Iii Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - Iii Liceum Ogólnokształcące

Patron Stanisław Wyspiański

Adres Iii Liceum Ogólnokształcące

Elfów 62
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Iii Liceum Ogólnokształcące

322273633
Regon 27107782800000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Iii Liceum Ogólnokształcące znajduje się w miejscowości Tychy pod adresem Elfów 62. Numer telefonu do liceum to 322273633. Numer faksu: 322273633. Szkoła licealna funkcjonuje na terenie gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Liceum znajduje się w rejestrze pod numerem 27107782800000.

Gimnazjaliści po ukończeniu nauki w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby uczyć się w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Powstały też klasy dwujęzyczne, w których wybrane przedmioty wykładane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, absolwent może kształcić się w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 235, z czego 157 to licealistki, a 78 stanowili uczniowie. W liceum pracuje łącznie 29 nauczycieli, z czego 15 w pełnym wymiarze godzin oraz 14 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu to 1,07. Powiat tychy ma zarejestrowane 15 liceów, a województwo śląskie - 681. Na 1558 uczniów w powiecie przypada 15 innych szkół licealnych (103,87 na placówkę), a średnia w województwie to 90,85 (61866 licealistów na 681 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Tychy: 46
  • w gminie Tychy: 46
  • powiat Tychy: 46
  • województwo śląskie: 2020

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 109 58,00 % -
język polski pisemny podstawowy 109 58,80 % -
język polski ustny podstawowy 109 76,70 % -
język angielski ustny podstawowy 105 65,20 % -
język angielski pisemny podstawowy 105 68,30 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 58,00 % 5 (z 21) 5 (z 21) 5 (z 21) 156 (z 639)
język polski pisemny podstawowy 58,80 % 3 (z 21) 3 (z 21) 3 (z 21) 116 (z 644)
język polski ustny podstawowy 76,70 % 7 (z 21) 7 (z 21) 7 (z 21) 159 (z 641)
język angielski ustny podstawowy 65,20 % 6 (z 18) 6 (z 18) 6 (z 18) 201 (z 646)
język angielski pisemny podstawowy 68,30 % 5 (z 18) 5 (z 18) 5 (z 18) 195 (z 652)

Mapa