I Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Integracyjnymi Im. Bolesława Limanowskiego


Najważniejsze informacje - I Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Integracyjnymi Im. Bolesława Limanowskiego

Patron Bolesław Limanowski

Adres I Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Integracyjnymi Im. Bolesława Limanowskiego

Felińskiego 15
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-513
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon I Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Integracyjnymi Im. Bolesława Limanowskiego

228394813
Regon 01070321900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

I Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Integracyjnymi Im. Bolesława Limanowskiego mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Felińskiego 15. Telefon do liceum to 228394813. Numer fax: 228394813. Szkoła licealna działa na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www szkoły licealnej można odwiedzić pod adresem jedynka.org. Liceum figuruje w rejestrze pod numerem 01070321900000.

Uczniowie po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Są też klasy dwujęzyczne, w których poszczególne przedmioty nauczane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, wychowanek ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce to 716, z czego 391 stanowiły wychowanki, a 325 to licealiści. W liceum pracuje łącznie 78 nauczycieli, z czego 56 na pełen etat oraz 22 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 2,55. Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych szkół licealnych (176,71 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 121,96 (96715 wychowanków w wieku licealnym na 793 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 235 54,70 % -
matematyka pisemny podstawowy 235 63,20 % -
język angielski pisemny podstawowy 229 83,70 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 4 94,50 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 54,70 % 92 (z 238) 92 (z 238) 92 (z 238) 212 (z 778)
matematyka pisemny podstawowy 63,20 % 75 (z 238) 75 (z 238) 75 (z 238) 171 (z 784)
język angielski pisemny podstawowy 83,70 % 70 (z 234) 70 (z 234) 70 (z 234) 99 (z 767)
język rosyjski pisemny podstawowy 94,50 % 23 (z 99) 23 (z 99) 23 (z 99) 28 (z 395)

Mapa