I Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Integracyjnymi Im. Bolesława Limanowskiego


Informacje ogólne

Patron Bolesław Limanowski
Adres Felińskiego 15
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-513
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna
Telefon 228394813
Fax 228394813
Strona
Regon 01070321900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu
Całkowita liczba uczniów 716
Liczba uczennic 391
Liczba uczniów 325
Całkowita liczba nauczycieli 78
Nauczyciele - pełen etat 56
Nauczyciele - pół etatu 22

I Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Integracyjnymi Im. Bolesława Limanowskiego mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Felińskiego 15. Telefon do liceum to 228394813. Numer fax: 228394813. Szkoła licealna działa na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www szkoły licealnej można odwiedzić pod adresem jedynka.org. Liceum figuruje w rejestrze pod numerem 01070321900000.

Uczniowie po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Są też klasy dwujęzyczne, w których poszczególne przedmioty nauczane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, wychowanek ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce to 716, z czego 391 stanowiły wychowanki, a 325 to licealiści. W liceum pracuje łącznie 78 nauczycieli, z czego 56 na pełen etat oraz 22 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 2,55. Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych szkół licealnych (176,71 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 121,96 (96715 wychowanków w wieku licealnym na 793 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 235 54,70 % -
matematyka pisemny podstawowy 235 63,20 % -
język angielski pisemny podstawowy 229 83,70 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 4 94,50 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 54,70 % 92 (z 238) 92 (z 238) 92 (z 238) 212 (z 778)
matematyka pisemny podstawowy 63,20 % 75 (z 238) 75 (z 238) 75 (z 238) 171 (z 784)
język angielski pisemny podstawowy 83,70 % 70 (z 234) 70 (z 234) 70 (z 234) 99 (z 767)
język rosyjski pisemny podstawowy 94,50 % 23 (z 99) 23 (z 99) 23 (z 99) 28 (z 395)

Mapa