Europejskie Technikum Lotnicze Simp


Najważniejsze informacje - Europejskie Technikum Lotnicze Simp

Adres Europejskie Technikum Lotnicze Simp

Felińskiego 15
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-513
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Technikum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Europejskie Technikum Lotnicze Simp

226359487
Regon 00067154000822
Organ prowadzący Stowarzyszenie Inżynierów i Techn. Mech. Polskich

Europejskie Technikum Lotnicze Simp mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Felińskiego 15. Numer tel. do technikum to 226359487. Numer fax: 226359487. Technikum ma lokalizację na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Stronę internetową technikum znajdziemy pod adresem techlot-simp.pl. Technikum posiada wpis w rejestrze pod numerem 00067154000822. Organ rejestrujący dla Europejskie Technikum Lotnicze Simp to miasto na prawach powiatu.

Słuchacz technikum będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu dojrzałości.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 87 szkoł technicznych, a województwo mazowieckie - 338. Na 16131 uczniów w powiecie przypada 87 innych szkół średnich o profilu technicznym (185,41 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 179,98 (60832 kursantów na 338 placówek).

Mapa