Prywatne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Im. Marka Twain'a


Najważniejsze informacje - Prywatne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Im. Marka Twain'a

Patron Marek Twain

Adres Prywatne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Im. Marka Twain'a

Niska 5
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-179
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Prywatne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Im. Marka Twain'a

228878484
Regon 01311842100000
Organ prowadzący Jadwiga Gadomska

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Im. Marka Twain'a znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Niska 5. Telefon do szkoły to 228878484. Numer faksu: 228878484. Liceum działa na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Witrynę internetową szkoły licealnej można odwiedzić pod adresem liceum36. Szkoła licealna posiada wpis w rejestrze pod numerem 01311842100000. Organ rejestracyjny dla Prywatne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Im. Marka Twain'a to miasto na prawach powiatu.

Wychowankowie gimnazjum po ukończeniu nauki w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość waha się od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją również klasy dwujęzyczne, w których dane przedmioty nauczane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, licealista może podjąć naukę w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych jednostek licealnych (176,71 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 121,96 (96715 uczniów na 793 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 29 53,50 % -
matematyka pisemny podstawowy 5 66,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 26 75,50 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 2 90,00 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 1 100,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 53,50 % 225 (z 238) 225 (z 238) 225 (z 238) 698 (z 778)
matematyka pisemny podstawowy 66,00 % 144 (z 238) 144 (z 238) 144 (z 238) 383 (z 784)
język angielski pisemny podstawowy 75,50 % 125 (z 234) 125 (z 234) 125 (z 234) 230 (z 767)
język rosyjski pisemny podstawowy 90,00 % 40 (z 99) 40 (z 99) 40 (z 99) 82 (z 395)
język niemiecki pisemny podstawowy 100,00 % 5 (z 126) 5 (z 126) 5 (z 126) 4 (z 368)

Mapa