Xlv Liceum Ogólnokształcące Im. Romualda Traugutta W Warszawie


Informacje ogólne

Patron Romuald Traugutt
Adres Miła 26
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-047
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna
Telefon 228383532
Fax 228383532
Strona
Regon 00079921000000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 363
Liczba uczennic 204
Liczba uczniów 159
Całkowita liczba nauczycieli 33
Nauczyciele - pełen etat 23
Nauczyciele - pół etatu 10

Xlv Liceum Ogólnokształcące Im. Romualda Traugutta W Warszawie mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Miła 26. Nr tel. do liceum to 228383532. Fax: 228383532. Szkoła licealna funkcjonuje na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową szkoły licealnej znajdziemy pod adresem www.traugutt.edu.pl. Liceum figuruje w rejestrze pod numerem 00079921000000.

Wychowankowie gimnazjum po ukończeniu nauki w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Powstały też klasy dwujęzyczne, gdzie niektóre przedmioty nauczane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, absolwent może kształcić się w szkole policealnej lub na uczelni wyższej (wymagana jest zdana matura). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 363, z czego 204 to wychowanki, a 159 stanowili wychowankowie. W liceum pracuje łącznie 33 nauczycieli, z czego 23 w pełnym wymiarze godzin oraz 10 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2,3. Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych szkół licealnych (176,71 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 121,96 (96715 licealistów na 793 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 102 50,60 % -
język polski pisemny podstawowy 102 55,60 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 3 57,70 % -
język angielski pisemny podstawowy 97 75,30 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 50,60 % 127 (z 238) 127 (z 238) 127 (z 238) 332 (z 784)
język polski pisemny podstawowy 55,60 % 85 (z 238) 85 (z 238) 85 (z 238) 195 (z 778)
język niemiecki pisemny podstawowy 57,70 % 70 (z 126) 70 (z 126) 70 (z 126) 135 (z 368)
język angielski pisemny podstawowy 75,30 % 108 (z 234) 108 (z 234) 108 (z 234) 183 (z 767)

Mapa