Xlv Liceum Ogólnokształcące Im. Romualda Traugutta W Warszawie


Najważniejsze informacje - Xlv Liceum Ogólnokształcące Im. Romualda Traugutta W Warszawie

Patron Romuald Traugutt

Adres Xlv Liceum Ogólnokształcące Im. Romualda Traugutta W Warszawie

Miła 26
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-047
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Xlv Liceum Ogólnokształcące Im. Romualda Traugutta W Warszawie

228383532
Regon 00079921000000
Organ prowadzący Gmina

Xlv Liceum Ogólnokształcące Im. Romualda Traugutta W Warszawie mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Miła 26. Nr tel. do liceum to 228383532. Fax: 228383532. Szkoła licealna funkcjonuje na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową szkoły licealnej znajdziemy pod adresem www.traugutt.edu.pl. Liceum figuruje w rejestrze pod numerem 00079921000000.

Wychowankowie gimnazjum po ukończeniu nauki w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Powstały też klasy dwujęzyczne, gdzie niektóre przedmioty nauczane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, absolwent może kształcić się w szkole policealnej lub na uczelni wyższej (wymagana jest zdana matura). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 363, z czego 204 to wychowanki, a 159 stanowili wychowankowie. W liceum pracuje łącznie 33 nauczycieli, z czego 23 w pełnym wymiarze godzin oraz 10 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2,3. Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych szkół licealnych (176,71 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 121,96 (96715 licealistów na 793 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 102 50,60 % -
język polski pisemny podstawowy 102 55,60 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 3 57,70 % -
język angielski pisemny podstawowy 97 75,30 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 50,60 % 127 (z 238) 127 (z 238) 127 (z 238) 332 (z 784)
język polski pisemny podstawowy 55,60 % 85 (z 238) 85 (z 238) 85 (z 238) 195 (z 778)
język niemiecki pisemny podstawowy 57,70 % 70 (z 126) 70 (z 126) 70 (z 126) 135 (z 368)
język angielski pisemny podstawowy 75,30 % 108 (z 234) 108 (z 234) 108 (z 234) 183 (z 767)

Mapa