Europejskie Lotnicze Liceum Profilowane Transportowo-spedycyjne Simp


Najważniejsze informacje - Europejskie Lotnicze Liceum Profilowane Transportowo-Spedycyjne Simp

Adres Europejskie Lotnicze Liceum Profilowane Transportowo-Spedycyjne Simp

Felińskiego 15
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-513
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum profilowane
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Europejskie Lotnicze Liceum Profilowane Transportowo-Spedycyjne Simp

226359487
Regon 00067154000830
Organ prowadzący Stowarzyszenie Inżynierów i Tech. Mech. Polskich

Europejskie Lotnicze Liceum Profilowane Transportowo-spedycyjne Simp mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Felińskiego 15. Nr tel. do szkoły to 226359487. Fax: 226369487. Szkoła licealna działa na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Witrynę internetową szkoły licealnej znajdziemy pod adresem techlot-simp.pl. Liceum posiada wpis w rejestrze pod numerem 00067154000830. Instytucja rejestrująca] dla Europejskie Lotnicze Liceum Profilowane Transportowo-spedycyjne Simp to miasto na prawach powiatu.

Wychowankowie gimnazjum po ukończeniu nauki w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba waha się od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją także klasy dwujęzyczne, w których wybrane przedmioty wykładane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mogą przystąpić do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, licealista może podjąć naukę w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych szkół licealnych (176,71 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 121,96 (96715 licealistów na 793 placówek).

Mapa