V Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - V Liceum Ogólnokształcące

Patron Janusz Korczak

Adres V Liceum Ogólnokształcące

Rejtana 20
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-100
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon V Liceum Ogólnokształcące

146210514
Strona
Regon 85031005300000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

V Liceum Ogólnokształcące znajduje się w miejscowości Tarnów pod adresem Rejtana 20. Numer tel. do szkoły to 146210514. Nr faksu: 146210514. Liceum funkcjonuje na terenie gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy szkoły licealnej odwiedzimy pod adresem www.v-lo.tarnow.pl. Liceum figuruje w rejestrze pod numerem 85031005300000.

Uczniowie po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone także klasy dwujęzyczne, gdzie wybrane przedmioty wykładane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, absolwent może podjąć naukę w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczących się w placówce wynosiła 449, z czego 321 stanowiły uczennice, a 128 stanowili licealiści. W liceum jest zatrudnionych łącznie 40 nauczycieli, z czego 29 w pełnym wymiarze godzin oraz 11 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 2,64. Powiat tarnów ma zarejestrowane 30 liceów, a województwo małopolskie - 475. Na 5213 uczniów w powiecie przypada 30 innych szkół licealnych (173,77 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 115,67 (54944 uczniów na 475 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Tarnów: 45
  • w gminie Tarnów: 45
  • powiat Tarnów: 45
  • województwo małopolskie: 1603

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 155 56,30 % 95,00 %
język polski ustny podstawowy 155 79,50 % 95,00 %
język niemiecki pisemny podstawowy 2 61,00 % -
język niemiecki ustny podstawowy 2 80,00 % -
matematyka pisemny podstawowy 155 62,10 % 95,00 %
język angielski ustny podstawowy 154 70,10 % -
język angielski pisemny podstawowy 154 79,10 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 56,30 % 8 (z 30) 8 (z 30) 8 (z 30) 160 (z 448)
język polski ustny podstawowy 79,50 % 6 (z 30) 6 (z 30) 6 (z 30) 78 (z 448)
język niemiecki pisemny podstawowy 61,00 % 8 (z 23) 8 (z 23) 8 (z 23) 95 (z 281)
język niemiecki ustny podstawowy 80,00 % 5 (z 23) 5 (z 23) 5 (z 23) 51 (z 281)
matematyka pisemny podstawowy 62,10 % 7 (z 30) 7 (z 30) 7 (z 30) 100 (z 448)
język angielski ustny podstawowy 70,10 % 12 (z 30) 12 (z 30) 12 (z 30) 115 (z 440)
język angielski pisemny podstawowy 79,10 % 7 (z 30) 7 (z 30) 7 (z 30) 66 (z 440)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa