Przedszkole Publiczne Nr 3 W Tarnowie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne Nr 3 W Tarnowie

Adres Przedszkole Publiczne Nr 3 W Tarnowie

Chopina 8
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-100
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne Nr 3 W Tarnowie

146211789
Strona
Regon 85043213500000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne Nr 3 W Tarnowie znajduje się w miejscowości Tarnów pod adresem Chopina 8. Telefon do przedszkola to 146211789. Jednostka przedszkolna znajduje się na obszarze gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy przedszkola odwiedzimy pod adresem www.3przedszkole.prv.pl. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 85043213500000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce była równa 100, z czego 52 stanowiły dziewczynki, a 48 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 9 nauczycieli, z czego 8 na pełen etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 8. Powiat tarnów ma zarejestrowane 37 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3255 uczniów w powiecie przypada 37 innych przedszkoli (87,97 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Tarnów: 45
  • w gminie Tarnów: 45
  • powiat Tarnów: 45
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa