Xvi Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - Xvi Liceum Ogólnokształcące

Patron Armia Krajowa

Adres Xvi Liceum Ogólnokształcące

Al. Solidarności 18
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-100
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Xvi Liceum Ogólnokształcące

146889055
Strona
Regon 85271232400000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Xvi Liceum Ogólnokształcące znajduje się w miejscowości Tarnów pod adresem Al. Solidarności 18. Telefon do liceum to 146889055. Nr faksu: 146889055. Szkoła licealna działa na terytorium gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową szkoły licealnej można znaleźć pod adresem 16lo.tarman.pl. Liceum posiada wpis w rejestrze pod numerem 85271232400000.

Uczniowie po zakończeniu edukacji w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone również klasy dwujęzyczne, gdzie wybrane przedmioty nauczane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, absolwent może podjąć naukę w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagana jest zdana matura). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 359, z czego 169 to uczennice, a 190 to uczniowie. W liceum jest zatrudnionych łącznie 39 nauczycieli, z czego 20 na pełen etat oraz 19 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu wynosi 1,05. Powiat tarnów ma zarejestrowane 30 liceów, a województwo małopolskie - 475. Na 5213 uczniów w powiecie przypada 30 innych jednostek licealnych (173,77 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 115,67 (54944 uczniów na 475 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Tarnów: 45
  • w gminie Tarnów: 45
  • powiat Tarnów: 45
  • województwo małopolskie: 1603

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 114 49,40 % 89,00 %
język polski ustny podstawowy 114 86,00 % 89,00 %
język niemiecki ustny podstawowy 2 50,00 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 2 53,00 % -
matematyka pisemny podstawowy 114 52,70 % 89,00 %
język angielski pisemny podstawowy 112 64,70 % -
język angielski ustny podstawowy 112 73,10 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 49,40 % 17 (z 30) 17 (z 30) 17 (z 30) 281 (z 448)
język polski ustny podstawowy 86,00 % 1 (z 30) 1 (z 30) 1 (z 30) 26 (z 448)
język niemiecki ustny podstawowy 50,00 % 13 (z 23) 13 (z 23) 13 (z 23) 183 (z 281)
język niemiecki pisemny podstawowy 53,00 % 12 (z 23) 12 (z 23) 12 (z 23) 142 (z 281)
matematyka pisemny podstawowy 52,70 % 13 (z 30) 13 (z 30) 13 (z 30) 166 (z 448)
język angielski pisemny podstawowy 64,70 % 16 (z 30) 16 (z 30) 16 (z 30) 176 (z 440)
język angielski ustny podstawowy 73,10 % 8 (z 30) 8 (z 30) 8 (z 30) 90 (z 440)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa