Publiczne Gimnazjum W Ibramowicach


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Ibramowicach

Adres Publiczne Gimnazjum W Ibramowicach

42
Miejscowość Ibramowice
Kod pocztowy 32-109
Gmina Pałecznica
Powiat proszowicki
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Ibramowicach

413848113
Regon 29041942900000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Ibramowicach znajduje się w miejscowości Ibramowice pod adresem 42. Numer telefonu do gimnazjum to 413848113. Faks: 413848113. Placówka gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Pałecznica, powiat proszowicki , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www szkoły gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.zsibramowice.internetdsl.pl. Gimnazjum figuruje w rejestrze pod numerem 29041942900000.

Edukacja w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista osiąga z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce to 31, z czego 16 stanowiły dziewczynki, a 15 stanowili chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 15 nauczycieli, z czego 2 w pełnym wymiarze godzin oraz 13 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,48 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 0,15. Powiat proszowicki ma zarejestrowane 13 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 1345 uczniów w powiecie przypada 13 innych szkół gimnazjalnych (103,46 na placówkę), a średnia w województwie to 137,61 (103760 gimnazjalistów na 754 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Ibramowice: 1
  • w gminie Pałecznica: 4
  • powiat proszowicki: 25
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa