Niepubliczne Technikum Uzupełniające


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Technikum Uzupełniające

Adres Niepubliczne Technikum Uzupełniające

Kanonijska 7
Miejscowość Skalbmierz
Kod pocztowy 28-530
Gmina Skalbmierz
Powiat kazimierski
Województwo świętokrzyskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczne Technikum Uzupełniające

413520039
Regon 29087583100048
Organ prowadzący Elżbieta Męcina-Bednarek

Niepubliczne Technikum Uzupełniające znajduje się w miejscowości Skalbmierz pod adresem Kanonijska 7. Numer tel. do szkoły to 413520039. Nr faksu: 413520039. Technikum ma lokalizację na obszarze gminy Skalbmierz, powiat kazimierski , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Technikum widnieje w rejestrze pod numerem 29087583100048. Instytucja rejestrująca] dla Niepubliczne Technikum Uzupełniające to powiat ziemski.

Wychowanek technikum będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie matury po zdaniu egzaminu maturalnego.

Powiat kazimierski ma zarejestrowane 7 szkoł technicznych, a województwo świętokrzyskie - 136. Na 589 uczniów w powiecie przypada 7 innych szkół średnich technicznych (84,14 na placówkę), a średnia w województwie to 137,37 (18682 kursantów na 136 placówek).

Mapa