Gminny Zespół Szkół Gimnazjum W Regiminie


Najważniejsze informacje - Gminny Zespół Szkół Gimnazjum W Regiminie

Adres Gminny Zespół Szkół Gimnazjum W Regiminie

5a
Miejscowość Regimin
Kod pocztowy 06-461
Gmina Regimin
Powiat ciechanowski
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gminny Zespół Szkół Gimnazjum W Regiminie

23681583
Regon 13042142000000
Organ prowadzący Gmina

Gminny Zespół Szkół Gimnazjum W Regiminie znajduje się w miejscowości Regimin pod adresem - 5a. Telefon do szkoły to 23681583. Faks: 236811583. Gimnazjum działa na terenie gminy Regimin, powiat ciechanowski , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Szkoła gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 13042142000000.

Pobieranie nauki w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Wyniki egzaminu w postaci odpowiedniego dokumentu wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat uzyskuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce to 186, z czego 96 to dziewczynki, a 90 to gimnazjaliści. Powiat ciechanowski ma zarejestrowane 22 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 2943 uczniów w powiecie przypada 22 innych szkół gimnazjalnych (133,77 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.51-0.96-5.51
2006-7.46-2.16-7.46
2007-7.35-1.4-7.35
2008-4.1-2.21-4.1
2009-0.33-2.85-0.33
2010-6.56-2.62-6.56
2011-6.89-5.23-6.89
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-9.180.16-9.18
2006-6.21-1.63-6.21
2007-7.29-0.78-7.29
2008-8.82-3.16-8.82
2009-3.14-1.91-3.14
2010-1.93-1.66-1.93
20112.87-3.072.87

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa