Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Adres Szkoła Podstawowa

Rzęgnowo 94
Miejscowość Rzęgnowo
Kod pocztowy 06-520
Gmina Dzierzgowo
Powiat mławski
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

236527740
Regon 00115888400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa znajduje się w miejscowości Rzęgnowo pod adresem Rzęgnowo 94. Telefon do szkoły podstawowej to 236527740. Jednostka edukacyjna działa na obszarze gminy Dzierzgowo, powiat mławski , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Instytucja szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00115888400000.

Szkoła Podstawowa uczy dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce była równa 57, z czego 20 stanowiły uczennice, a 37 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 10 nauczycieli, z czego 9 na cały etat oraz 1 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,18 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 9. Powiat mławski ma zarejestrowane 33 szkoły podstawowe, a województwo mazowieckie - 1700. Na 4980 uczniów w powiecie przypada 33 innych szkół podstawowych (150,91 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Rzęgnowo: 1
  • w gminie Dzierzgowo: 3
  • powiat mławski: 31
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa