Gimnazjum Publiczne


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Publiczne

Patron Papieża Jana Pawła II

Adres Gimnazjum Publiczne

Szkolna 2
Miejscowość Grudusk
Kod pocztowy 06-460
Gmina Grudusk
Powiat ciechanowski
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Publiczne

236715468
Regon 13041853000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Publiczne znajduje się w miejscowości Grudusk pod adresem Szkolna 2. Nr tel. do gimnazjum to 236715468. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na terytorium gminy Grudusk, powiat ciechanowski , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 13041853000000.

Nauka w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty egzaminu w postaci odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba gimnazjalistów uczących się w placówce to 137, z czego 68 to gimnazjalistki, a 69 stanowili uczniowie. Powiat ciechanowski ma zarejestrowane 22 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 2943 uczniów w powiecie przypada 22 innych szkół gimnazjalnych (133,77 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.03-0.961.03
2006-2.04-2.16-2.04
20070.25-1.40.25
2008-1.36-2.21-1.36
2009-4.57-2.85-4.57
20103.42-2.623.42
2011-1.47-5.23-1.47
Rok Szkoła Gmina Powiat
20059.90.169.9
2006-0.56-1.63-0.56
20076.52-0.786.52
2008-5.48-3.16-5.48
2009-3.98-1.91-3.98
20102.61-1.662.61
2011-0.16-3.07-0.16

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa