Publiczne Gimnazjum W Dziergowie


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Dziergowie

Adres Publiczne Gimnazjum W Dziergowie

Jagiellońska 21A
Miejscowość Dzierzgowo
Kod pocztowy 06-520
Gmina Dzierzgowo
Powiat mławski
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Dziergowie

236533048
Regon 13042612600000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Dziergowie znajduje się w miejscowości Dzierzgowo pod adresem Jagiellońska 21A. Telefon do gimnazjum to 236533048. Szkoła gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Dzierzgowo, powiat mławski , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 13042612600000.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki testu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat otrzymuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 129, z czego 62 stanowiły uczennice, a 67 to chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 17 nauczycieli, z czego 10 na cały etat oraz 7 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,43. Powiat mławski ma zarejestrowane 17 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 2564 uczniów w powiecie przypada 17 innych placówek gimnazjalnych (150,82 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Dzierzgowo: 2
  • w gminie Dzierzgowo: 3
  • powiat mławski: 31
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-7.94-1.87-7.94
2006-1.97-2.58-1.97
2007-3.95-1.77-3.95
2008-1.46-3.14-1.46
2009-5.25-2.46-5.25
2010-4.34-3.83-4.34
2011-7.2-4.12-7.2
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.70.96-2.7
2006-6.33-2.41-6.33
2007-9.53-2.02-9.53
2008-1.77-3.11-1.77
2009-5.17-1.43-5.17
2010-7.54-2.6-7.54
2011-4.27-2.09-4.27

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum