Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Patron Adam Mickiewicz

Adres Szkoła Podstawowa

Nowa 2
Miejscowość Konstantynów
Kod pocztowy 21-543
Gmina Konstantynów
Powiat bialski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

833415024
Strona
Regon 00068119300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa znajduje się w miejscowości Konstantynów pod adresem Nowa 2. Nr tel. do szkoły to 833415024. Numer faksu: 833415024. Instytucja szkolna znajduje się na terytorium gminy Konstantynów, powiat bialski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową szkoły odwiedzimy pod adresem http://sp_konstantynow.republika.pl/. Instytucja edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 00068119300000.

Szkoła Podstawowa rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce wynosiła 209, z czego 106 stanowiły dziewczynki, a 103 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 21 nauczycieli, z czego 18 na pełen etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 6. Powiat bialski ma zarejestrowane 65 szkół podstawowych, a województwo lubelskie - 963. Na 7798 uczniów w powiecie przypada 65 innych szkół podstawowych (119,97 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 140,56 (135357 dzieci w wieku szkolnym na 963 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Konstantynów: 3
  • w gminie Konstantynów: 4
  • powiat bialski: 71
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa