Szkoła Podstawowa W Chotyczach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Chotyczach

Patron Władysław Stanisław Reymont

Adres Szkoła Podstawowa W Chotyczach

71
Miejscowość Chotycze
Kod pocztowy 08-200
Gmina Łosice
Powiat łosicki
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Chotyczach

833571467
Regon 00112126600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Chotyczach znajduje się w miejscowości Chotycze pod adresem 71. Numer telefonu do szkoły to 833571467. Instytucja szkolna ma lokalizację na terenie gminy Łosice, powiat łosicki , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00112126600000.

Szkoła Podstawowa W Chotyczach naucza dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci pobierających edukację w placówce wynosiła 50, z czego 21 to uczennice, a 29 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 10 nauczycieli, z czego 7 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,2 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 2,33. Powiat łosicki ma zarejestrowane 22 szkoły podstawowe, a województwo mazowieckie - 1700. Na 1878 uczniów w powiecie przypada 22 innych szkół podstawowych (85,36 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Chotycze: 1
  • w gminie Łosice: 8
  • powiat łosicki: 14
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa