Szkoła Podstawowa W Czuchlebach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Czuchlebach

Adres Szkoła Podstawowa W Czuchlebach

61
Miejscowość Czuchleby
Kod pocztowy 08-200
Gmina Łosice
Powiat łosicki
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Czuchlebach

833570054
Strona
Regon 00124781400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Czuchlebach znajduje się w miejscowości Czuchleby pod adresem 61. Numer tel. do szkoły to 833570054. Placówka szkolna znajduje się na obszarze gminy Łosice, powiat łosicki , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www instytucji edukacyjnej można odwiedzić pod adresem www.spczuchleby.pl. Instytucja edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00124781400000.

Szkoła Podstawowa W Czuchlebach naucza uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce była równa 26, z czego 14 to uczennice, a 12 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 9 nauczycieli, z czego 6 na pełen etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,35 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 2. Powiat łosicki ma zarejestrowane 22 szkoły podstawowe, a województwo mazowieckie - 1700. Na 1878 uczniów w powiecie przypada 22 innych szkół podstawowych (85,36 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Czuchleby: 1
  • w gminie Łosice: 8
  • powiat łosicki: 14
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa