Gimnazjum W Huszlewie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Huszlewie

Patron Kard. Stefan Wyszyński

Adres Gimnazjum W Huszlewie

0 113
Miejscowość Huszlew
Kod pocztowy 08-206
Gmina Huszlew
Powiat łosicki
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Huszlewie

833580335
Strona
Regon 71164992500000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Huszlewie znajduje się w miejscowości Huszlew pod adresem 113. Nr tel. do szkoły to 833580335. Numer fax: 833580335. Jednostka gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Huszlew, powiat łosicki , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy placówki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem http://zswhuszlew.szkoly.interklasa.pl/. Szkoła gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 71164992500000.

Pobieranie nauki w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki testu w postaci stosownego dokumentu gimnazjaliści otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat uzyskuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczących się w placówce wynosiła 107, z czego 57 to uczennice, a 50 to chłopcy. Powiat łosicki ma zarejestrowane 11 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1076 uczniów w powiecie przypada 11 innych jednostek gimnazjalnych (97,82 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-4.37-4.66-4.37
2006-1.65-2.82-1.65
2007-5.19-1.42-5.19
2008-5.1-2.35-5.1
20092.51-1.792.51
2010-3-0.01-3
2011-6.38-3.03-6.38
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.69-4.48-1.69
2006-1.78-4.17-1.78
20070.73-1.950.73
2008-6.44-3.7-6.44
20092.05-3.12.05
2010-10.01-2.81-10.01
2011-7.21-2.43-7.21

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum