Punkt Filialny


Najważniejsze informacje - Punkt Filialny

Adres Punkt Filialny

55
Miejscowość Koszelówka
Kod pocztowy 08-205
Gmina Stara Kornica
Powiat łosicki
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Punkt Filialny

833588791
Strona
Regon 00111968300000
Organ prowadzący Gmina

Punkt Filialny mieści się w miejscowości Koszelówka pod adresem - 55. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 833588791. Fax: 833587827. Jednostka szkolna działa na obszarze gminy Stara Kornica, powiat łosicki , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową szkoły można znaleźć pod adresem -. Szkoła funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00111968300000.

Punkt Filialny uczy dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci uczących się w placówce wynosiła 34, z czego 20 stanowiły uczennice, a 14 stanowili uczniowie. Powiat łosicki ma zarejestrowane 22 szkoły podstawowe, a województwo mazowieckie - 1700. Na 1878 uczniów w powiecie przypada 22 innych szkół podstawowych (85,36 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Mapa