Gimnazjum W Krzyżanowie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Krzyżanowie

Patron II Korpus Polski Zdobywców Monte Cassino

Adres Gimnazjum W Krzyżanowie

6
Miejscowość Krzyżanów
Kod pocztowy 99-314
Gmina Krzyżanów
Powiat kutnowski
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Krzyżanowie

243562223
Regon 47224136000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Krzyżanowie mieści się w miejscowości Krzyżanów pod adresem 6. Numer telefonu do szkoły to 243562223. Nr faksu: 243562223. Szkoła gimnazjalna działa na obszarze gminy Krzyżanów, powiat kutnowski , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 47224136000000.

Nauka w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy oceniają. Wyniki egzaminu w postaci stosownego dokumentu gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk osiąga z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba gimnazjalistów pobierających edukację w placówce to 101, z czego 51 to dziewczynki, a 50 to gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 14 nauczycieli, z czego 5 na cały etat oraz 9 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,56. Powiat kutnowski ma zarejestrowane 20 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 2926 uczniów w powiecie przypada 20 innych jednostek gimnazjalnych (146,3 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 156,9 (69665 uczniów na 444 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Krzyżanów: 1
  • w gminie Krzyżanów: 1
  • powiat kutnowski: 48
  • województwo łódzkie: 1302

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.51-4.47-1.51
2006-5.5-3.21-5.5
2007-5.95-3.23-5.95
2008-3.85-2.69-3.85
2009-2.39-1.48-2.39
2010-1.47-2.56-1.47
2011-4.52-4.77-4.52
Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.32-5.830.32
2006-6.62-5.51-6.62
2007-6.09-4.12-6.09
2008-3.74-4.2-3.74
20094.18-3.674.18
20100.63-2.920.63
2011-4.64-4.3-4.64

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa