Gimnazjum Nr 3 Przymierza Rodzin


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 3 Przymierza Rodzin

Patron ks.Jerzy Popiełuszko

Adres Gimnazjum Nr 3 Przymierza Rodzin

Tomasza Nocznickiego 7
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-948
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Gimnazjum Nr 3 Przymierza Rodzin

228649250
Strona
Regon 01202908100103
Organ prowadzący Stowarzyszenie Przymierze Rodzin

Gimnazjum Nr 3 Przymierza Rodzin znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Tomasza Nocznickiego 7. Nr tel. do gimnazjum to 228649250. Faks: 228649250. Gimnazjum działa na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Portal internetowy szkoły gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.spr3bielany.edu.pl. Gimnazjum znajduje się w rejestrze pod numerem 01202908100103. Jednostka rejestrująca dla Gimnazjum Nr 3 Przymierza Rodzin to miasto na prawach powiatu.

Nauka w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Wyniki testu w formie stosownego zaświadczenia wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych szkół gimnazjalnych (150,65 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
200711.386.226.22
200823.065.455.45
200914.94.194.19
201015.624.184.18
201111.494.484.48
Rok Szkoła Gmina Powiat
200713.095.945.94
200816.875.595.59
200921.934.894.89
201021.074.84.8
201111.674.554.55

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa