Gimnazjum Nr 154


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 154

Adres Gimnazjum Nr 154

Reymonta 16
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-842
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 01585808500000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Gimnazjum Nr 154 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Reymonta 16. Placówka gimnazjalna ma lokalizację na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 01585808500000.

Edukacja w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty egzaminu w postaci odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista uzyskuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych gimnazjów (150,65 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-18.675.665.66
2006-21.15.065.06
2007-13.776.226.22
2008-19.535.455.45
2009-24.674.194.19
2010-20.134.184.18
2011-20.584.484.48
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-21.045.215.21
2006-21.326.086.08
2007-13.635.945.94
2008-22.645.595.59
2009-18.024.894.89
2010-23.654.84.8
2011-22.544.554.55

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum