Gimnazjum Nr 74 Im. Wojciecha Górskiego


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 74 Im. Wojciecha Górskiego

Patron Wojciech Górski

Adres Gimnazjum Nr 74 Im. Wojciecha Górskiego

Tołstoja 2
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-910
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 74 Im. Wojciecha Górskiego

228359558
Strona
Regon 01602301700000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 74 Im. Wojciecha Górskiego znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Tołstoja 2. Numer telefonu do gimnazjum to 228359558. Nr fax: 228359558. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www gimnazjum można odwiedzić pod adresem www.gorskilxlo.edu.pl. Gimnazjum figuruje w rejestrze pod numerem 01602301700000.

Kształcenie w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie stosownego dokumentu uczniowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk uzyskuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających edukację w placówce była równa 191, z czego 105 to dziewczynki, a 86 stanowili gimnazjaliści. Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych gimnazjów (150,65 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.855.665.66
20063.895.065.06
20071.436.226.22
20085.145.455.45
20093.914.194.19
20103.934.184.18
2011-0.674.484.48
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.075.215.21
20062.986.086.08
20072.845.945.94
20082.795.595.59
2009-0.094.894.89
20102.244.84.8
20110.794.554.55

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa